Orphi Chloorhexidine 0.5%/Alcohol 70% spray 250ml

€ 5,75
Artikelnummer: Ef

Orphi Chloorhexidine 0.5%/Alcohol 70% spray 250ml

Oplosmiddel

Samenstelling
Ethanol, Aqua, Chloorhexidine digluconaat

Waarschuwing
Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. 
Verwijderd houden van vonken, open vuur en hete oppervlakken.
Niet roken. 
In goed gesloten verpakking bewaren. 
Op een goed geventileerde plaats bewaren. 
Voorkom lozing in het milieu. 
Koel bewaren. 
Afvoeren als chemisch afval.